ARBEID & SOCIAAL

Als werkgever krijgt u dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe werknemer aantrekt en een arbeidsovereenkomst met hem/haar afsluit, of werknemers die ziek worden of arbeidsongeschikt worden en gere-integreerd moeten worden, wanneer u een werknemer moet ontslaan of op technische werkloosheid wil zetten, conflicten met vakbonden en de sociale inspectie …

Als werknemer met een arbeidsovereenkomst heeft u bepaalde rechten en plichten. Bent u ontslagen al of niet omwille van dringende redenen, wil u zich informeren omwille van een mogelijk nakend ontslag, bent u werk onbekwaam geworden …

DIRK VAN HIMBEECK