ERFENISSEN & SCHENKINGEN

Erfenis :

Bij een overlijden komt het aan de nabestaanden toe om het familiaal vermogen te verdelen. Hierdoor ontstaan vaak onnodige pijnlijke geschillen tussen familieleden.

Dergelijk familiale ruzies kunnen vaak vermeden worden door duidelijke afspraken te maken omtrent het familiaal vermogen voor het overlijden d.m.v. schenkingen en/of testamenten.

Wanneer de afwikkeling van de nalatenschap toch problematisch verloopt kan de verdeling worden gevorderd via een gerechtelijke procedure.

Mter Dirk Van Himbeeck kan u hierover adviseren en desgevallend bijstaan voor de rechtbank dan wel met het oog op het bereiken van een akkoord.

Vereffening en verdeling na echtscheiding

Na een scheiding zijn de ex-partners genoodzaakt hun gemeenschappelijk vermogen te vereffenen en te verdelen.

Gelet op onze ervaring met het Familiaal vermogensrecht en het ondernemingsrecht, kunnen wij u deskundig bij staan, wanneer bij scheiding uw financiële en economische belangen moeten worden verdedigd worden.

Wij begeleiden u doorheen het hele traject: van het opmaken van akten (ook in onderlinge overeenstemming) , het voeren van onderhandelingen tot de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank, vereffening en verdeling en het dwingen van de ex-partner om gemaakte afspraken na te komen

DIRK VAN HIMBEECK