FAMILIE & SCHEIDEN

SCHEIDINGEN

Bij het beëindigen van een relatie, start vaak een zakelijk proces van verdeling van rechten en plichten in een zeer emotionele situatie.

Wanneer men gehuwd is,  kan dit  door middel van EOT of bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Feitelijk of wettelijk samenwonenden zullen hun geschillen moeten oplossen d.m.v.  het gemeen recht.

Laat u dus niet verblinden door emotie en door korte termijn visie .

Laat bij een scheiding uw belangen behartigen door een advocaat met kennis van zaken.

Levenskwaliteit voor u en uw kinderen NA scheiding

Wij focussen bij scheidingen op de gevolgen voor u persoonlijk en eventueel uw kinderen.

Onderschat de inpakt van een scheiding niet op uw persoon en uw kinderen.

Er moet niet enkel gedacht worden aan het heden, maar ook aan de ouder-kind relatie in de toekomst.

Hierbij staan Mter … garant voor een deskundige bijstand.

Verdeling van het vermogen

Gelet op onze ervaring met het Familiaal vermogensrecht en het ondernemingsrecht, kunnen wij u deskundig bij staan, wanneer bij scheiding uw financiële en economische belangen moeten worden verdedigd worden.

Wij begeleiden u doorheen het hele traject: van het opmaken van akten (ook in onderlinge overeenstemming) , het voeren van onderhandelingen tot de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank, vereffening en verdeling en het dwingen van de ex-partner om gemaakte afspraken na te komen

DIRK VAN HIMBEECK
ADVOCAAT
advocaat
advocaat