GOEDEREN: HUUR & VERKOOP

De aankoop van een huis is een van de belangrijkste stappen in het leven , doch weinigen nemen hiervoor tijd om de juridische consequentie te laten onderzoeken.

Huurcontracten worden afgesloten en beëindigd zonder rechten en plichten te kennen, jammerlijk eindigt dit vaak met vermijdbare onenigheden, schadevergoedingen of procedures.

Mter…  heeft zijn focus op deze materie gelegd en kan putten uit een rijke juridische knowhow.

Als kantoor begeleiden we u persoonlijk naar het zoeken van de juiste contracten en oplossingen.

Wanneer het moet, voeren wij gerechtelijke procedures.

Handelshuur is een speciale materie waar men als leek zich best laat bijstaan door een specialist, wij hebben de kennis en wijzen graag de weg.

 Mter…