VERGUNNINGEN

Wil je huis verkopen in België: Bodemattest en stedenbouwkundige voorschriften

Wil je bouwen in België: Omgevingsvergunning

wil je leven in België: Verblijfsvergunning

wil je werken in België: Arbeidsvergunning

Wil je ondernemen in België: Milieuvergunning

In onze complexe maatschappij dient alles vergunt te zijn.

Het is de dagelijkse realiteit dat burgers en bedrijven geconfronteerd worden met een gigantische administratie die voor leken onbegrijpelijk is geworden

Mter Stijn Schutt heeft zijn deskundigheid ontwikkeld in deze materie en kan u ten alle tijde bijstaan

STIJN SCHUTT